Criteria

Aan de award Belgium’s New Brand of the Year zijn enkele criteria verbonden:

 • Het merk moet aantoonbaar in België zijn ontstaan (ontwikkeling & lancering)
 • Het merk mag max. 5 jaar bestaan en dit vanuit een start-up of door een rebranding, zowel B2B als B2C (na 1/1/2014)
 • Een bedrijf met meerdere merken kan die apart indienen
 • Fysieke personen, politieke en belangengroeperingen kunnen niet deelnemen

Het proces van de Belgium’s New Brand the Year award verloopt in een aantal fases:

 • Via de BAM kanalen wordt een oproep gelanceerd om uzelf als merk kandidaat te stellen.
 • De BAM Expertgroep Branding verzamelt Belgische merken die mogelijks in aanmerking komen voor deze award.
 • De BAM Expertgroep Branding controleert de basisvoorwaarden voor de Belgium’s New Brand of the Year award: wordt beantwoord aan de criteria en werden de antwoorden op de vragen bij aanmelding ingevuld?
 • Kandidatuurstelling kan tot 22 oktober.
 • De jury selecteert vijf finalisten. Zij worden verwittigd begin november en worden uitgenodigd tot het verdedigen van hun merkwaarde tijdens een jurymoment.
 • De finalisten bereiden een presentatie voor dat inzicht verschaft op de volgende merkcriteria: Brand Value, Brand Appearance, Brand Experience en Brand Result (detailvragen worden bezorgd).
 • De finalisten komen hun merk verdedigen tijdens een persoonlijk onderhoud met de jury in de laatste week van november. De exacte datum wordt in de maand oktober meegedeeld.
 • De jury bepaalt de winnaar op basis van een combinatie van 70% jurystemmen en 30% publieksstemmen.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het BAM Marketing Congres op 6 december 2019. De finalisten worden als gast (max. 2 personen) uitgenodigd naar het congres en hun aanwezigheid is een voorwaarde.
 • De winnaar en finalisten worden uitgenodigd hun case voor te stellen op een seminarie, dat begin 2020 wordt georganiseerd door de BAM Expertgroep Branding.